NYTT

Nav-seksjonssjef tilsette næraste nabo

Har du nokon gang søkt på ledige stillingar og lurt på kvifor du ikkje får jobb? Svaret finn du kanskje her! Det var Nav Økonomiteneste...

Sivilombudsmannen med årets viktigaste uttale om retten til innsyn

Sivilombudsmannen har komme med uttale i den såkalla «Excel-saka». Uttalen avklarar fleire rettslege spørsmål om retten til innsyn i særskilt filformat. Saka omhandlar Lærdal kommune...

«Snokesjefen» i Nav var leiar av juridisk seksjon

Det var seksjonssjef Inger Reidun Mikalsen som hadde slått opp kjendisar og naboar i Navs registre. Det går fram av dokument frå direktoratet. Mikalsen har...

Sogn Barnevern-papira

Grafen har søkt innsyn i alle dokument i Sogn Barnevern-saka, og offentleggjerer desse. Ein god del dokument er unnateke offentlegheit, medan andre er "sladda"....

Sogndal-rådmann Jostein Aanestad har no fått blod på hendene sine

Ei 13 år gamal jente vart 4. februar funnen daud i senga si. Sogn Barnevern hadde neglisjert tallause oppmodingar frå biologiske foreldre og deira...

Slik vert regionale utviklingsmidlar brukt i Sogn og Fjordane

Regjeringa delar årleg ut milliardbeløp til fylkeskommunane. Midlane kjem frå statsbudsjettet kap. 551, post 60 og 61, og skal stø prosjekt som fremjar lokal...

NAVs økonomikurs

Den 20. september hadde Nrk sak om NAVs økonomikurs. Av råda var mellom anna å ete middag hjå vener og familie, surfe på Internett...

Øydelegg mat medan 600 000 nordmenn er fattige

I august skreiv Dagbladet antirussisk propaganda med påstand om at Russland «øydelegg mat» medan 23 millionar russarar er fattige. Målt i prosent utgjer talet...