Grafen rettar


Denne sida inneheld rettingar Grafen har gjort sidan 1. januar 2022.

Grafen følgjer Redaktørplakaten og arbeidar etter Ver Varsam-plakaten sine reglar for god presseskikk. Dersom du oppdagar feil i artiklar ta gjerne kontakt på tips@grafen.media.


– Vegprising er etter vårt syn ei meir rettferdig form for brukarbetaling: Dette seier Høgre og Arbeidarpartiet om vegprising

31.01.2022

RETTING: Grafen skreiv det var kommunikasjonsrådgjevar Kine Nossen som hadde svart på spørsmåla for Høgre. Dette er retta til stortingsrepresentant for Møre og Romsdal og medlem i Finanskomiteen, Helge Orten.