Hovudmannen bak USAs torturprogram er daud

Donald Rumsfeld er daud. Han var ein av hovudmennene bak USAs torturprogram i Afghanistan, Irak og på Guantanamo-basen. Den norske professoren Erling Borgen har følgd med på Rumsfelds verksemd i mange år og produsert ein...

Val 2021: Dette seier Høgre og Arbeidarpartiet om vegprising

Vegprising vert truleg innført i Noreg innan fem år. Satellitt, 5G og GPS vil sørge for at køyretøyet ditt er fullovervaka til kvar tid uansett kvar du reiser og føremål. Systemet som allereie finst i mange...

FRAMHEVA »

Ved å presse på for regimeendring i Russland har Europaparlamentet avslørt kor irrelevante og upålitelege dei er for Europa si framtid

Professor Glenn Diesen ved Universitetet i Søraust-Noreg skriv i kommentar til RT at EUs forsøk på å endre Russlands regjering er ein klar indikasjon på at heile EU-blokka og det politiske systemet er i...

VERDA RUNDT »

Vedtok «Hobbit-lov» etter press frå Warner Bros og fråtok arbeidstakarane kollektive rettar

Regjeringa i Ny-Zealand har vedteke ei såkalla «Hobbit-lov» etter press frå det amerikanske filmselskapet Warner Bros, som truga med å flytte filmproduksjonen ut av landet. Det vesle kongeriket i Stillehavet endra lova og omdefinerte skodespelarar og mannskap...

OFFENTLEG SEKTOR »

KRIGEN MOT WIKILEAKS »

FRÅ ARKIVET »