Professor: – På veg mot «full skilsmisse» innan alt frå teknologi, handel, medier og økonomi

Professor ved universitetet i Søraust-Noreg, Glenn Diesen, sa i kommentar til Nettavisen 10. mars at vi no er på veg mot «full skilsmisse» innan alt frå teknologi, handel, medier og økonomi. Tankegangen til dei russiske styresmaktene er at...

Spår hundretusenvis av tapte arbeidsplassar i olje- og gassektoren mot 2030

Robotar vil kunne ta arbeidet frå kvar femte som arbeidar innan olje- og gassektoren dei neste 10 åra som følgje automatisering for å kutte kostnader, i følgje ei analyse frå det norske selskapet Rystad Energy. I...

POLITIKK

Krig mellom Russland og NATO om Ukraina blir stadig meir uunngåeleg

Professor ved Universitetet i Sør-Noreg Glenn Diesen skriv i ein kronikk at Russland har teikna raude strekar mot NATOs «salami-taktikk» og når desse strekane ikkje vert respektert blir krig stadig meir uunngåeleg. Russlands president Vladimir...

KULTUR

KRIGEN MOT WIKILEAKS

FRÅ ARKIVET

Pompeo samanlikna Huaweis 5G med «sovjetisk teknologi», men i Noreg er naudnettet hans omtala som den største IT-skandalen

Mike Pompeo er politikar og USAs utanriksministar, og gjer naturlegvis jobben sin som politikar: og verne om eigne interesser. Nyleg talte han til medlemmar av stiftinga Commonwealth Club of California, og der samanlikna han Huaweis 5G med...