Tips

Foto: Terje Sollie/Pexels

Send tips kryptert i skjemaet nedanfor. Alle tips vert handsama konfidensielt. Du kan sjølvsagt vere anonym.

Skjemaet aksepterer filvedlegg i formatet Word, Excel, PDF eller komprimert mappe (ZIP-fil).

Vil du sende tips på e-post:
tips@grafen.media

Telefon og SMS:
+47 413 45 160

For Grafen er kjeldevernet absolutt. Kjeldevern kan komma i konflikt med lovverk der ein domstol kan krevje at redaktør identifiserer kjelda. I slike tilfelle tek redaktør heller straffa for ikkje å etterkomme pålegg frå politiet og domstolane.

  Namn

  E-postadresse

  Emne [må fyllast ut]

  Beskjed [må fyllast ut]

  Eventuelt vedlegg
  Word, Excel, PDF eller komprimert mappe (ZIP-fil)