INNSIKT

Mobil-flådd: Britiske Three tilbyr billigare datapakke enn Telenor

Forbrukarorganisasjonar og politikarar etterlyser handling frå styresmaktene for å få til reell konkurranse i mobilmarknaden. Så langt er det ingenting som tydar på at...