Politimann svikta av eigen fagforeining


Politibetjent Henrik Andreas Krog i Oslo politidistrikt lot seg intervjue av den konservative nyhendeplattforma Uten Filter om koronavaksinen, og har i ettertid vorte plukka ut til «oppfølging av leiinga».

Politimannens eigen fagforening, Politiets Fellesforbund, vil ikkje meine noko om saka. Det er dårleg nytt for ansatte i politiet som vil delta i det offentlege ordskiftet.

I intervjuet introduserte Krog seg som politimann og sa det føregjekk massemord rett foran augene våre:

– Tusenvis av mennesker i Noreg er med å på å gjere det, meir eller mindre ubevisst og meir eller mindre bevisst og meir eller mindre dekkjer over det.

– For det skjer rett foran augene våre, og det er så klart som du kan få det. Det einaste momentet for usikkerheit er kor mange som døyr, men det er mange, sa han om vaksineprogrammet [korona, red. anm.].

Les også: Dokumentar «Died Suddenly»: blodpropp og covid-19 vaksiner

Ingen støtte frå fagforening

Grafen tok kontakt med politiets eigen fagforening, Politiets Fellesforbund og stilte dei følgjande spørsmål:

– Kan du seie noko generelt om kva støtte han/andre får frå PF?

– Er leiinga si framfred eit overtramp mot ansatte i politiet sin ytringsfridom?

– Føler dykk at ytringsfridom i politiet har blitt svekka eller styrka dei siste åra (feks siste 5-10)?

– Trur dykk ansatte i politiet – etter denne saka – vil vegre seg for å ytre seg om politiske tema i framtida? 

Marius Krogstad Aune i Politiets Fellesforbund tok seg heile tre dagar betenkningstid før han konkluderte med at dei ikkje vil uttale seg.