Straffedømt eks-lege arbeidar som bedriftslege hjå Bedriftshelse1 i Sogndal


Den tidlegare kommunelegen i Sogndal, Andreas Michael Kronborg Franck, vart i 2019 dømd til trettiseks dagar fengsel for å ha brukt narkotika i arbeidstida medan han arbeida på Sogndal legesenter. I tillegg vart han dømd for tjuveri av 42 ampullar morfin.

Han vart fråteken autorisasjonen som lege i september 2019, som følgje den rettskraftige dommen. 

No er Franck tilbake som «bedriftslege eller spesialist i allmennmedisin» hjå firmaet Bedriftshelse1 i Sogndal, dette til tross tingretten la i skjerpande retning at Franck hadde fleire pasientar inne til konsultasjon på legesenteret medan han var ruspåverka.

Andreas Michael Kronborg Franck er tilsett som «bedriftslege eller spesialist i allmennmedisin» ved Bedriftshelse1 i Sogndal. Foto: Skjermdump.

I dommen skreiv retten det er viktig å oppretthalde tilliten til helsevesenet fordi legar skal ivareta personar som har behov for helsehjelp.

Helsetilsynet tause

Nina Vedholm i Helsetilsynet seier til Grafen at Franck har fått ein «begrenset autorisasjon», men vil ikkje seie noko om kva som er omfatta i denne, eller grunnlaget for den. 

Helsetilsynet vil ikkje at publikum skal vite grunnlaget for at Franck har fått tilbake ein begrensa autorisasjon, og nekta difor Grafen innsyn i vedtaket. Avslaget er påklaga.

Andreas Michael Kronborg Franck sendte trugselbrev til Grafen då saka vart omtalt i 2019. Også hans ektefelle Theresa Franck har sendt e-post og forsøkt påverke innhaldet. 

Les også: Politimann må i fengsel etter fyllekøyring