Kommunelege i Sogndal brukte narkotika


Kommunelege i Sogndal, Andreas Michael Kronborg Franck (39), er dømd til trettiseks dagars fengsel for å ha brukt narkotika i arbeidstida medan han arbeida på Sogndal Legesenter.

Han vart også dømd for tjuveri av 42 ampullar morfin.

Ampullane hadde ein verdi på om lag 1 000 kroner der verdien isolert sett er å sjå som eit mindre alvorleg tjuveri. Retten viser i staden til at tjuveriet er begått i offentleg teneste og er eit grovt tillitsbrot.

Retten skriv at tilsette i helsevesenet, og legar spesielt, har eit stort ansvar i utøvinga av yrket. Dei skal ivareta personar som har behov for helsehjelp, og det er viktig å oppretthalde tilliten til helsevesenet.

Vidare vert det vist til at omsyn til ålmenta gjer seg sterkt gjeldande i saka og at det er i skjerpande retning at legen hadde fleire pasientar inne til konsultasjon medan han var påverka.

Franck tilstod alt i retten der påtalemakta hadde lagt ned påstand om 45 dagars fengsel. Tingrettsdommar Ida Kristin Bøen reduserte straffa med 9 dagar.

I dommen går det fram at legen hadde om lag 1,2 millionar kroner i årsløn. Han har arbeida ved Sogndal Legesenter sidan 1. mai 2012. 

Les også: Politibetjenten Zlatko Batarilo brukte politiet sitt register til ulovleg snoking

Oppdatert: Nina Vedholm i Helsetilsynet seier at Franck vart fråteken autorisasjonen som lege den 09.09.2019.