Ei 420 kV kraftlinje med transformatorstasjonar på Hagafjellet i Sogndal. Planen med linja er å eksportere kraft til Europa. Foto: Grafen.

Sverige har vedteke å leggje ned kjerne- og oljekraftverk, men no i sommar måtte dei starte anlegga for fullt. Årsaka er energikrise som følgje satsing på mellom anna den ustabile energikjelda vindkraft.

E24 skreiv nyleg at straumprisen i Sør- og Midt-Sverige kunne bli 55 ganger høgare enn i Noreg. Årsaka er store begrensingar i overføringskapasitet frå Sør-Noreg til Sverige, i følgje analytikar Markus Herranen.

Krevde 300 millionar kroner for å starte kjernekraftverket

Svenska Kraftnät måtte betale store beløp for å setje i gang att kjernekraftverket Ringhals 1. Dei krevde 300 millionar kroner for å gjere dette. Dei seks reaktorane går på ein tredjedel av den installerte kapasiteten.

Les også: Vindpark: Dette gjer situasjonen for Guleslettene spesiell

Sidan 2003 har svenske straumkundar betalt over 50 milliardar skattekroner for såkalla elsertifikat og investert 90 milliardar kroner i svensk vindkraft. Rundt 10 milliardar kroner er allereie tapt i avskrivingar, og vindparkane har mykje kortare levetid enn først rekna med.

Mangel på kraftkapasitet fører til færre nyinvesteringar

I Uppsala, Stockholm, Malmö og Mälardalen vert situasjonen omtalt som «akutt». Dette skriv magasinet fplus.se som har granska elektrisitetkrisa i Sverige.

I eit studie bestilt av svenske industriføretak vil kapasitetsbristen påføre samfunnet og den svenske industrien nær 150 milliardar kroner i tapte investeringar årleg.

Les også: Jusprofesssor om gamle vindturbinar: – grunneigar har eit «forureiningsansvar»

– Det handlar for eksempel om at Sverige mistar investeringar og arbeidsplassar når datasenter og andre industrietableringar vert plassert i andre land sidan Sverige ikkje kan tilby tilkoping til kraftnettet innan rimeleg tid, sa Mats Wang-Hansen på Pöyry som var prosjektleiar for studiet.

Steigan.no viser også til aukande rullerande straumutkopling og «blackout» i Europa som følgje feilslått energipolitikk sidan den er ideologisk styrt:

I Belgia er det dømevis innført rullerande straumutkopling der stramforsyninga til husstandar vert kopla ut tre timar i døgnet og sløkte lys på motorvegane.

Dette betyr at europeiske kraftkundar snart møter verkelegheita.


Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.