Jusprofesssor om gamle vindturbinar: – grunneigar har eit «forureiningsansvar»


Det var Hildegunn Vederhus som skreiv eit lesarinnlegg i Porten om at kostnadene ved å fjerne gamle vindturbinar kan føra til ruin for grunneigarar:

«Det som skjer på grunneigars eigendom, er etter lova grunneigars ansvar. Må grunneigar bere opprydningskosten dersom investorar i kraftselskapa trekkjer seg ut, slår industrianlegget konkurs og forlet turbinar og naturområdet til kråkene? spør Hildegunn Vederhus om opprydding etter vindkraftverk i innlegget.»

Grafen har spurt jusprofesssor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen om ansvar og kva grunneigar eventuelt kan gjere for å sikre seg, som ved å opprette eit aksjeselskap og overføra grunnen der.

Grunneigar eller skattebetalarane kan sitje att med rekninga

– No vil eg tru at det er mulig å få overteke ein vindpark etter ein konkurs, sidan ein då ikkje treng overta gjelda knytt til den, seier Marthinussen.

Han har vondt for å sjå føre seg at ein vindpark vert heilt verdilaus:

– Det kan sjølvsagt tenkast at ein har forsømt vedlikehald i lang tid og at vindmøllene i realiteten er skrap og at verdien på «skrapet» ikkje overstig kostnadane med demontering og fjerning.

I så fall kan det vel tenkast at ingen vil ta ansvar, og eg trur at grunneigar i så fall har eit «forureiningsansvar», seier han.

Kan overføra risiko til aksjeselskap

Marthinussen seier at ein i prinsippet kan overføre eigedomen til eit aksjeselskap og beskytte seg, men ein må først få frådelt den aktuelle eigedomen.

– Då endar vel staten opp med ansvaret til slutt.

Les også: Dette gjer situasjonen for Guleslettene spesiell

Les også: Skattejurist Berg-Rolness om vindparkane og skatteplanlegging: – Må til ei omfattende regelverksutvikling