Denne artikkelen er meir enn eitt år gammal og kan innehalde utdatert informasjon.

Grafen kunne fredag avsløre at Førde-firmaet Tysse, Hvidsten og Amble hadde fått verdifulle oppdrag utan anbod. No viser det seg at oppdraga er langt meir verdifulle enn først anteke.

I dag føremiddag fekk redaksjonen oversendt liste med utbetalingar til Førde-firmaet. Utbetalingane går frå år 2011 og fram til idag. Totalt er det betalt ut om lag 4,2 millionar kroner – av desse 3,5 millionar kroner utan anbod.

I følgje skattelistene hadde Rune Tysse eit hopp i inntekta på 250 000 kroner i perioden 2013-2014. I same periode auka utbetalingane frå Sogndal kommune med 328 000 kroner.

Les også: Ekspert: – Bryt lova ved å gjera kjøp under terskelverdien med årleg fornying

Les også: NRK med falsk nyheit om innkjøp av barnevernstenester

Tysse er gift med nestleiar i Sogn barnevern, Elin Tysse. Frå tida dei inngjekk sambuarforhold, og Rune Tysse flytta til Sogndal, har utbetalingane til firmaet han driv gått markant opp.

Ikkje før i 2017 var tenestekjøpa ute på anbod.

Juridiske ekspertar Grafen snakka med fredag seier at det kan vera snakk om ulovleg direkte anskaffelse. Kommunen kan ha brote lova ved å gjera kjøp under terskelverdi for offentlege anskaffingar, med årleg fornying. Den årlege fornyinga gjer at tenestekjøpet går langt over terskelverdien, noko som er ulovleg.

Jan Nikolai Hvidsten som er medeigar i firmaet til Tysse, sa fredag kontant «nei» på spørsmål om dei hadde vore involvert i ulovleg direkte anskaffelse. Han meinte også dei ikkje hadde brote god advokatskikk ved å levera tenester for så store beløp utan anbod.

Nedanfor følgjer utbetalingar per år.

År Utbetalt i kroner
2011 150 187,5
2012 433 875
2013 566 625
2014 895 312,5
2015 707 687,5
2016 706 875
2017 663 406,25
2018 61 750
Totalt 4 185 718,75

Foto: Grafen


Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.