Europeiske bedrifter kan måtte stengje ned på grunn av høge gass- og kraftprisar


Europakommisjonens president, Ursula von der Leyen, seier i ein uttale i dag at dei høge gass- og kraftprisane i EU kan føre til nedstenging i europeiske bedrifter.

Prisane på naturgass for hushaldningar ved nederlandske Title Transfer Facility [TTF] auka til 1155 dollar per 1000 kubikkmeter eller 96 euro per megawatt-time for november-kontraktane.

Då Grafen skreiv om prisauken i september var den rekordhøge 800 dollar per 1000 kubikkmeter eller 65,50 euro per megawatt-time for oktober-kontraktane. Den nye prisauken er mykje høgare enn venta.

Les også: Ventar sjokkpris på straum frå november, men russisk gassledning kan senke straumprisane i Noreg

Det var tysdag at gassprisane auka meir enn 20 % i eit Europa som frå tidlegare slit med å møte etterspurnaden etter gass til vintersesongen, og som har nær tomme gasslager.

I mellomtida møter den russiske gassledninga Nord Stream 2, som kunne levert gassen Europa treng, byråkratiske problem i Brüssel.

Gassledninga som er ferdig konstruert treng nemleg regulatorisk godkjenning frå Europakommisjonen og tyske Bundesnetzagentur før den kan setjast i drift. Ein prosess som kan ta alt frå seks til åtte månader.

På same tid har ikkje russiske Gazprom sett opp ekstra kapasitet for transitt gjennom Ukraina i november. Dermed kan det bli ein kald vinter i Europa.

Von der Leyen seier at dei høge prisane på gass pressar kraftprisane høgare over heile Europa. Ho seier at hushaldningar i dag slit med å få endane til å møtast, og bedrifter risikerer stengje ned produksjonen.