Husabø: Fortsatt 2000 personar i risikogruppa er uvaksinerte


Smittevernlege Leiv Erik Husabø seier i kommentar til Grafen at det fortsatt er 2000 personar i risikogruppa i Sogndal som ikkje er vaksinert. 

Nyleg vart det kjent at ein lærar og ein elev på Kaupangar var smitta av koronaviruset.

I dag skriv kommunen på heimesida si at ein elev i 3. klasse er smitta, og at eleven har vore i karantene som nærkontakt.

Husabø meiner det dreier seg om eit lokalt avgrensa utbrot med kjend smitteveg.

Les også: Slutt på skepsis: Sputnik-vaksine på veg til Europa

Totalt er det no 6 som har fått påvist smitte på Kaupanger, og 77 nærkontaktar er i karantene. Det er framleis testar det ikkje er kome svar på.

Det er planlagt å driva Kaupanger skule på raudt nivå frå førstkomande måndag, men det kan bli endringar i følgje kommunalsjef kommunalsjef oppvekst, Ole Gunnar Krakhellen.

Raudt nivå betyr at ingen sjuke skal møta på skulen og det vil vera forsterka reinhald og kontaktreduserande tiltak i form av inndeling av klassar i kohortar.

Husabø seier til Grafen at han håpar vera ferdig med vaksinering til sommarferien.