Deltok i lovlig demonstrasjon mot koronatiltakene i Bergen – fikk sparken av kommunen


I Bergen får man sparken av kommunen, for å deltatt på en lovlig markering mot de strenge corona-inngrepene, skriver juristen Marius Reikerås.

Grunnloven og menneskerettene er som visket vekk i byen som av mange er omdøpt som byen «vest for loven».

Les også: «Dark Room»-politimannen fekk lønn frå politistasjonen i Bergen heilt fram til nyttår

Tilblivelsen av «Valhammer- forskriften», oppkalt etter byrådsleder Roger Valhammer, har et diktatorisk preg som savner sidestykke i norsk sammenheng. Ikke bare er bystyret satt på sidelinjen; det samme gjelder smittevernoverlegen som har sagt opp sin stilling.

Lørdag den 21 november, ble det avholdt en fredelig markering på Torgallmenningen i Bergen mot det mange mener er for inngripende corona- bestemmelser.

Ytringsfriheten og forsamlingsfriheten er grunnlovfestede rettigheter, jf. Grunnloven §§ 100 og 101. I den Europeiske Menneskerettskonvensjonen, er disse forankret i Artikkel 9, 10 og 11.

I tillegg kan EMK Artikkel 8 være aktuell, en Artikkel der Norge, i perioden september 2018- mars 2020 er dømt syv-7- ganger i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, herunder en gang i storkammeret. Og som ikke det er nok: Norge må på ny møte i storkammeret i EMD i januar 2021, denne gang for potensielle brudd på EMK Artikkel 9.

En av de som var til stede under denne markeringen på lørdag, møtte på jobb som vanlig på Sælen oppveksttun skole mandag morgen. Dette er en kommunal barneskole i Fyllingsdalen bydel i Bergen kommune. Skolen har plass til 350 elever fra 1. til 7. klassetrinn, og har en egen barnehage.

Han har arbeidet ved Sælen oppveksttun i 2 1/2 år og fått svært gode skussmål for jobben han har utført.

Da ble han plutselig innkalt av bestyrer, Kathrine Monsen Hanøy. Verneombud, Gunn- Eirin Wergeland, var også tilstede.

Under dette møte, ble han fortalt at han var blitt avbildet i Bergens Tidende sammen med en rekke av de øvrige som deltok på denne markeringen.

Han ble da fortalt at det å delta på en slik markering, var ikke i tråd med de retningslinjer som var satt opp av kommunen og han ble bedt om å hente tingene sine da arbeidsforholdet ble avsluttet med umiddelbar virkning. Avgjørelsen var tatt før han fikk anledning til å uttale seg.

Jeg hadde aldri trodd vi skulle komme dit hen i Norge, at man får sparken fordi man deltar på lovlige forsamlinger. Dette er det klareste bruddet på Grunnlovens- og menneskerettenes regler om ytrings- og forsamlingsfrihet, som jeg har sett i de over 20 årene jeg har jobbet med menneskeretter.

Dette må selvsagt rapporteres internasjonalt, fordi dette vitner om et byråd i Bergen som har gått fullstendig fra konseptene.