Bergens Tidende vil ikkje avkrefte om Clara Øberg har forsøkt påverke det redaksjonelle innhaldet


I morgontimane i dag skreiv Clara Øberg ein kommentar på Facebook-sida til Grafen som gjorde at ho vart utestengt på grunn av brot på fellesskapsreglane.

Kommentaren vart skriven under saka Bergens Tidende om Sogndal Ap: – Venegjeng og politisk amatørskap! som vart publisert i går ettermiddag.

Øberg er engasjert i Sogndal Arbeidarparti og veteran der. Grafen erfarer at Øberg har hatt mykje aktivitet i dag. Ho har også dreve med plagsomme telefonoppringingar til redaksjonen.

Like etter Facebook-meldinga til Clara Øberg skreiv BT-kommentator Jens Kihl:

Det står mykje i denne teksten som eg ikkje kan gå god for. Eg forstår at det er interesse for denne saka, og vi i BT kan berre stå inne for dei opplysningane vi sjølve har verifisert. Om de heller vil lese vår tekst om saka, ligg ho her: https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/i/BRqpxv/frukt-og-avsky-i-sogndal 

Grafen gav Kihl følgjande tilbod:

Dei siste avsnitta er Grafen sitt materiale. Vi kan hjelpe deg verifisere opplysningane slik at du kan lage sak på dette.

Kva er det du meiner er uklart?

I saka om offentlege anskaffingar har ekspert frå UiB gjeve uttale. Du kan ringe han.

Når det gjeld Øberg og Tysse kan du be kommunen om innsyn i arbeidsavtalane deira. [Eit avsnitt er skjerma her., red. amn.].

Saka til Hadle Blikra er godt dokumentert. Vi har dokumentert heile metoden for å hente ut personen bak den anonyme Gmail-adressa.

Kihl: – Eg kjem ikkje til å gå vidare i denne saka no. No er det val. 

Grafen: – Har Clara Øberg eller andre personar i dag forsøkt påverka deg eller det redaksjonelle innhaldet?

Kihl: – Sånne spørsmål kjem eg sjølvsagt ikkje til å svare på. 

Grafen: – Kva er årsaka til det?