Nettavisens sjefredaktør: Eit skammeleg angrep på fri journalistikk


– Det viktige med WikiLeaks er ikkje mulige feil i publiseringa, men dei graverande og hemmelege forholda som vart avslørt. Det er ein klassisk strategi å skyte bodbringaren for å få merksemda vekk frå den ubehagelege bodskapen, skriv sjefredaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum.

Han gjev støtte til professor emeritus Rune Ottosen, som er nestleiar i norske PEN og sluttar seg til kravet om å  hindre utlevering av Assange frå Storbritannia til USA, der han risikerer 175 år i fengsel.

Nettavisa Steigan skriv at det er grunn til å merke seg at Stavrum av alle her tek prinsipiell stilling for ytringsfridom og pressefridom, i motsetnad til Harald Stanghelle i Aftenposten, som nytta anledinga til å gå til bakholdsangrep på Assange.

Les også: Arrestasjonen av Julian Assange er ein hevnaksjon frå USAs regjering

Omdefinerer menneske og slik ta frå dei rettar

I følgje Stavrum er tiltalen mot Assange oppsiktsvekkjande fordi den ikkje berre går på medverknad til lovbrot for å ha skaffa dokumenta, men også for publisering. Det amerikanske justisdepartementet nektar for at det er innskrenking av ytringsfridom fordi Assange etter deira meining ikkje er journalist.

Ein lesar skriv i kommentarfeltet til Resett at «det er ein lang og vond tradisjon for å omdefinere menneske og slik ta frå dei rettar». Frå Hitlers «untermensch» til Bush «ulovleg stridande, og vidare til Clintons «basket of deplorables».

– Alle bør ha interesse av at grupper og enkeltmenneske ikkje vert dehumanisert eller omdefinert for å grunngje å handsame dei dårlegare enn det som rett er, skriv han.

New York Times har også gjort stort oppslag om saka:

Jameel Jaffer ved Columbia University seier i kommentar til avisa at anklagene går direkte på handlingar som undersøkjande journalistar gjer kvar einaste dag, og er eit frontalangrep på pressefridommen.