Desse barnehagane har ikkje svart om rutinar


Grafen publiserte 13. mars ein undersøkelse som viser kva barnehagar i Indre Sogn gjer for å ivareta tryggleiken til barn som søv. Barnehagane har fått høve til å gje eigen omtale av rutinar.

Nokre barnehagar let vere å svare, tross purring. Dette kan bety at dei manglar rutinar eller ikkje forheld seg til lovverket.

Desse barnehagane svarte ikkje Grafen på spørsmål:

  • Gamlestova barnehage (Luster kommune)
  • Hafslo barnehage (Luster kommune)
  • Indre Hafslo oppvekstsenter (Luster kommune)
  • Luster oppvekstsenter (Luster kommune)
  • Skjolden oppvekstsenter (Luster kommune)
  • Veitstrond barnehage (Luster kommune)
  • Askedalen barnehage (Leikanger kommune)