Trugselbrev frå Inger Reidun Mikalsen


Den tidlegare NAV-seksjonssjefen Inger Reidun Mikalsen har engasjert ny advokat, og forsøkjer no skremme og truge journalistar som grev i saka.

Mikalsen var i si tid leiar av juridisk seksjon i NAV, og brukte arbeidstida på å grave i kjendisar og naboar. I alt gjorde Mikalsen over 180 ulovlege innsyn på éin familie. Seinare vart Mikalsen politimeld av NAV for brot på straffelova § 171.

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som utøver eller bistår ved utøving av offentlig myndighet, og grovt bryter sin tjenesteplikt.
– Strl. § 171 Tenestefeil

Mikalsen byrja arbeide hjå Regelrådet kort tid etter avsløringa. Rådet er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, og har i følgje bloggen som føremål å «bidra til at næringslivet ikke påføres unødvendige byrder gjennom nytt eller endret regelverk».