Sogn barnevern-saka: Tilsvar på skriftleg tilrettevisning


Etter ein lang innsynskamp har den kontroversielle Sogndal-rådmannen Jostein Aanestad måtte gje tapt og frigje eit tilsvar han har forsøkt halde hemmeleg. Tilsvaret kan du lese her.

Saka vart først omtala då den tidlegare barnevernsleiaren Hanne Veum fekk skriftleg åtvaring av Aanestad og kommunalsjef Marit Hagevik.

I tilsvaret får m.a. Hagevik skarp kritikk for å gje uriktig framstilling av faktiske forhold. Hagevik skal ha utelate faktaopplysningar og komme med usanne påstander.

Veum arbeidar i dag hjå NAV Sogndal. I tilsvaret går det fram eit vitne som arbeidar ved det same NAV-kontoret. Kven dette er og kva som er sagt går ikkje fram av papira.

Heile tilsvaret kan du lese nedanfor.

Last ned dokumentet her (1,75 MB)