Ubåt til Oslo i helgen


Til helgen kan de som ferdes i Oslofjorden få med seg at den norske ubåten KNM Utvær besøker hovedstaden.

Besøket til Oslo er en del av ubåtens kontinuerlige patruljering i norske farvann.

  • Ubåter er en av få militære kapasiteter som kan operere skjult over lengre tid. Dette kombinert med en enorm slagkraft gjør ubåtene til et viktig verktøy for å avskrekke en fiende fra å angripe Norge, sier kommandør Jim Robertsen, sjef ubåttjenesten.

Forsvaret har hatt ubåter ute på patrulje siden 1909. Norge er i gang med å anskaffe minst fem nye ubåter sammen med Tyskland, som skal erstatte dagens ubåter. Nye norske ubåter er et betydningsfullt bidrag til NATO og tilfører en svært viktig militær ressurs i nordområdene.