Øver på hurtig beredskap langs norskekysten


Hurtig beredskap langs norskekysten er avgjørende for både Norge og allierte i en potensiell krise. Britiske sjø- og luftenheter trener nå sammen med det norske Sjøforsvaret for å kunne opprettholde beredskapen i våre nærområder. Den britiskledete øvelsen Tamber Shield som går under samarbeidet Joint Expeditionary Force (JEF) foregår nå i kystnære områder utenfor Bergen.

JEF består av ti nordlige europeiske land som har forpliktet seg til å ivareta sikkerhet og beredskap gjennom et tett samarbeid. Ikke bare skal JEF fungere som en gripbar stykre som kan svare raskt på pågående kriser, men de er også tett knyttet til NATO og tilrettelegger for alliert samvirke i flere områder, blant anne Norksekysten.

Dette tette samarbeidet mellom Norge og Storbritannia styrker beredskapen i våre nærområder. Slike avanserte militære operasjoner krever en betydelig grad av samtrening for at vi skal kunne operere effektivt som en integrert styrker.

Øvelsen er en av flere britiskledete øvelser som foregår gjennom andre kvartal av 2024. Styrkene øver utenfor norskekysten på vestlandet og består av flere britiske sjø- og luftenheter samt norske overflatefartøy. Norge deltar med fregatten KNM Roald Amundsen, korvettene KNM Glimt, KNM Storm og KNM Glimt. Storbritannia deltar med flere Wildcat helikoptre og fire P2000 patruljebåter.

– Samtrening mellom sjø- og luftenheter er en del av det å opprettholde beredskapen langs norskekysten. Det at vi trener sammen med britene gjør at tiden vi bruker på å agere blir mindre, og vi kan dermed levere raskere der det trengs når det trengs. I tillegg benytter vi øvelsene til å utvikle taktikk og vår evne til å samarbeide, sier sjef marinen flaggkommandør Trond Gimmingsrud.

Tamber Shield varer fra 17. April til 3. Mai og foregår langs norskekysten utenfor Bergen.