Russer frikjent: – Ikke straffbart for Yakunin å fly droner på Svalbard


Frifinnelsen av den britisk-russiske forretningsmannen Andrey Yakunin er endelig etter at Hålogaland lagmannsrett avviste påtalemyndighetens anke.

– Fra dag én har jeg sagt at det ikke er straffbart for en britisk statsborger å fly en hobbydrone på Svalbard. Det har imidlertid tatt nesten 2 år og en komplisert juridisk prosess, samt 52 dager i varetektsfengsel å stadfeste dette. Men, sunn fornuft og rettferdighet har seiret til slutt. Jeg har aldri begått noen straffbare handlinger. Jeg er bare en seiler og utendørs sportsentusiast som tilfeldigvis liker å filme naturens skjønnhet, sier Andrey Yakunin. 

Andrey Yakunin ble arrestert i Norge høsten 2022 etter å ha fløyet en hobbydrone under en seiltur på Svalbard. Han ble senere tiltalt for brudd på sanksjonsregelverket i Norge, men ble frifunnet av både tingretten og lagmannsretten. Da saken ble behandlet i Høyesterett i 2023, ble tingrettens frifinnelse opphevet da de kom til at en hobbydrone skulle anses som et fly etter sanksjonsbestemmelsene.

Saken ble derfor behandlet på nytt i tingretten tidligere i år, hvor Yakunin ble frifunnet nok en gang.

Påtalemyndigheten anket dommen på nytt, men denne gangen avslo lagmannsretten påtalemyndighetens anke. Andrey Yakunin endelig frifunnet for alle anklagene, sier hans advokater, John Christian Elden og Bernt Heiberg i Elden Advokatfirma.

Yakunin har hele veien vært trygg på utfallet, og at rettferdigheten ville seire.

– Saken mot meg er endelig avsluttet og min tredje og siste frifinnelse er en seier ikke bare for meg og mine, men først og fremst for sunn fornuft. Avgjørelsen fra det norske rettsvesenet har ytterligere styrket min tro på at det til tross for galskapen vår verden opplever – og en trist trend med å erstatte argumentets gyldighet med volumet –  skal rettsstaten bestå. Nettopp på grunn av utfordringene verden vi lever i står overfor, er jeg trygg på at ethvert statlig organ må holdes ansvarlig for bruk av offentlige midler. Rettens avgjørelse levner ingen tvil om at det er langt bedre måter å bruke offentlige midler på enn å ta saken min videre.

Til tross for at mine venner og mine forretningspartnere aldri var i tvil om min uskyld, er det ganske gledelig å kunne gjenopprette ryktet mitt i et større fellesskap etter alle de uriktige anklagene nå som jeg har blitt frifunnet for alle anklager en gang og for alle, sier Andrey Yakunin.

– Denne saken har vært en enorm belastning for vår klient, både fordi han ble uriktig anklaget for å ha begått en straffbar handling og på grunn av den massive medieoppmerksomheten saken fikk både nasjonalt og internasjonalt. Han er av den oppfatning at norske myndigheter bør stilles til ansvar for de følelsesmessige og materielle kostnadene han har lidt som følge av de uriktige anklagene, sier advokat John Christian Elden.