Nå blir forskuddsbeløpet for AutoPASS-ferjekonto redusert


– Dette er en god nyhet for privatpersoner og næringsaktører. Mange steder i landet er ferjen selve livsnerven. Regjeringen har lagt til rette for gratis ferjer og reduserte ferjetakster. Nå justerer vi forskuddsbeløpet i AutoPASS-ferjekonto så det blir en bedre sammenheng mellom forskuddsbeløpet og de reduserte ferjetakstene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsdepartementet setter ned forskuddsbeløpet for AutoPASS-ferjekonto. I 2024 vil både privatpersoner og bedriftskunder få redusert kravet til forskuddsbeløp med én tredel slik at de ikke trenger å binde opp like mye penger i forskuddsbetaling for å få rabatt som tidligere. 

Hvilken pris en betaler på ferje avhenger av ulike kriterier, men for å få rabatt på ferjebilletten må det innbetales et forskudd som hver reise trekkes fra i ettertid. I dag er det mulig å oppnå 50 prosent rabatt for privatkunder og 40 prosent rabatt for bedriftskunder med AutoPASS-ferjekonto.

Dette er forskuddsbeløpene i 2024:

  • Takstgruppe 1 (kjøretøy fra 0 – 8 meter) reduseres fra 3 000 kroner til 2 000 kroner
  • Takstgruppe 2 (kjøretøy fra 8,01 – 17,50 meter) reduseres fra 14 800 kroner til 9 900 kroner
  • Takstgruppe 3 (kjøretøy over 17,51 meter) reduseres fra 28 000 kroner til 18 700 kroner

– Regjeringen har levert på målsettingen i Hurdalsplattformen om gratis ferjer til øyer og andre samfunn uten veiforbindelse til fastlandet, samt alle ferjesamband med under 100 000 passasjerer årlig. I tillegg har billettprisene på flere ferjer blitt halvert, og regjeringen har foreslått å videreføre dette i 2024-budsjettet. Nå som vi har lagt til rette for reduserte priser, er det også riktig at vi reduserer beløpet som blir bundet opp til forskuddsbetaling, sier Nygård.