Hvordan takle frittalende arbeidstakere?


Mange ledere synes det er vanskelig å vite hvordan de skal håndtere frittalende medarbeidere. – Legg frykten til side. Verdsett heller tydelige og modige medarbeidere, sier lederutvikler Mats Kristensen.  

Mats Kristensen har jobbet med ledelse og ledelsesutvikling i 30 år. Han er foreleser på BI og medforfatter på HR-boken og redaktør for Gyldendals storsatsing på ledelse: Lederoppskrifter. Kristensen er daglig leder i FRONT Leadership.

Han synes debatten den siste tiden om ytringsfrihet på arbeidsplassen er viktig.

–Det verste du kan gjøre som leder er å kritisere en medarbeider for private meninger. Det skaper i tillegg en psykologisk utrygghet hos den ansatte. Kanskje den ansatte bare har hatt et ønske om å være et positivt bidrag inn i samfunnet, men opplever at det oppfattes motsatt. Da har man ødelagt mye, sier Kristensen. Han råder ledere til å tørre å applaudere ansatte som er aktive, både på sosiale medier og i det offentlige rom, så lenge det er tydelige grenseoppganger.

Samtidig anerkjenner han at dagens ledere står overfor mange dilemmaer.

­–Det er mye vanskeligere og mer krevende å være leder i dag enn før. Mange medarbeidere har egne flater, og et stort publikum med mange følgere på sosiale medier. Dersom en ansatt tydelig uttrykker meninger og standpunkt som går på akkord med bedriftens strategi, så er det klart det kan skape konflikt, sier Kristensen.

Uvant farvann 

Kristensen mener at mange ledere er usikre og ikke vet hvordan de skal forholde seg til ansatte som har sterke meninger på sosiale medier. Særlig gjelder det temaer som indirekte berører ens egen arbeidsplass, for eksempel meninger om dårlig arbeidsmiljø og svak ledelse.

–Dette er et landskap som ledere ikke får noe opplæring i. Det er så lett å gjør feil. Mange ledere strever med å håndtere situasjoner hvor det ikke er tydelig hva som er rett eller galt, sier Kristensen.

Kristensen ser en trend ved at unge ansatte gjerne velger seg sin arbeidsgiver basert på bedriftens profil, omdømme og verdigrunnlag. Bærekraft, miljøvern og likestilling er alle temaer som har blitt viktig for unge arbeidstakere.

Kjøreregler 

Ledercoachens råd for å unngå konflikter knyttet til sterke meninger på sosiale medier, er å lage tydelige kjøreregler som alle i selskapet er innforstått med.  

Han forteller at dersom en sjef kritiserer en ansatt for meninger på sosiale medier, så kan det skape en unødvendig usikkerhet. Det kan være å lage et tydelig skille mellom hva den ansatte uttrykker som privatperson, og hva vedkommende mener som ansatt. Kristensen mener det ikke alltid er lett å tegne opp disse grenseoppgangene, men gode samtaler og bevisst forhold er med på å skape god kultur.