Svoveldioksid fra vulkanutbruddet på Island er på vei mot Norge


Dette er svoveldioksid, ikke aske. Konsentrasjonene er lave når de når Norge og anses ikke som helsefarlig.

Ifølge modellberegningene vil svovelskyen treffe Vestlandet tidlig på morgenen onsdag, ca klokken 04-06 norsk tid.

– Det er snakk om veldig lave konsentrasjoner av svoveldioksid. Vi skal holde øye med bakkemålinger av svovel på Vestlandet, sier Heiko Klein, koordinator for beredskapsmodeller ved Meteorologisk institutt.

Det er sterk vind fra vest og nordvest over Island og sør for Island som transporterer svovelskyen raskt mot Vestlandet og Sør-Norge. Mellom Island og Norge er det en del nedbør og byger som vil vaske ut noe svovel underveis til Norge. Denne værsituasjonen holder seg de neste 2-3 dagene.

Ikke utstedt varsel

– Per nå har vi ingen informasjon fra Island om mengden av svovel, og det er ikke utstedt et varsel for svovel lokalt på Island. Konsentrasjonen anses ikke som helsefarlig hverken på Island eller når det kommer til Norge, sier Klein. 

Gassskyen fra vulkanutbruddet har nå lavere høyde enn i natt. Ved lavere høyde er vindhastigheten mindre, slik at skyen fortsatt transporteres mot Norge, men med lavere hastighet. 

Usikkert om det vil kunne luktes

– Ved vulkanutbruddet fra Bardarbunga i 2014 var det store mengder svoveldioksid som ble spredt, og man kunne ved enkelte tilfeller lukte det i Norge, avslutter Klein.

Det er usikkert om konsentrasjonene vil være høye nok nå til at vi kan lukte svovelen fra utbruddet i Norge.