Det vil ta tid før alle vegene kan åpne igjen


Akkurat nå er det 25 veger som er stengt på Vestlandet og det vil ta tid før alle vegene kan åpne igjen.

Statens vegvesen og fylkeskommunene jobber for fullt for å kunne åpne vegene så fort som mulig, men vi må sette sikkerheten til de som skal jobbe på stedet og trafikantene først. Det er fortsatt fare for at det kan gå nye skred og det vil ta tid før alle vegene er åpne.

Hvis man må ut å reise er det viktig at trafikantene sjekker vær- og føreforhold og www.vegvesen.no/trafikk eller appen «Vegvesen Trafikk», som har oppdatert trafikkinformasjon til enhver tid. Det er stor usikkerhet rundt forventet åpningstid som ligger i våre informasjonskanaler. Tidspunktet er ofte satt med bakgrunn i når det skal gjøres en ny vurdering og kan forlenges på kort varsel. Veger kan også åpne tidligere enn først antatt. Det er derfor viktig at alle som skal ut å reise holder seg oppdatert på trafikkmeldingene.

Hvis trafikanter møter på et skred, er det best å snu og kjøre tilbake. Det vil ta tid før vegen åpner igjen.

-Det er også viktig at uansett, stort eller smått, at privatpersoner ikke begynner å rydde i vegbanen. Dette for din egen sikkerhet.