Utanriksminister Espen Barth Eide og Utanriksdepartementet publiserte falske nyhende


Utanriksdepartementet og utanriksminister Espen Bart Eide har ved to anledningar publisert falske nyhende og feilinformasjon om sivile tap i forbindelse med krigen mellom Hamas og Israel.

Det dreier seg om falske fotografi produsert av kunstig intelligens og pressefolk hjå FN-organet UNRWA og den regjeringskontrollerte propagandasentralen Al Jazeera, for å framstille situasjonen i Gaza på ein bestemt måte.

Fotografi viste unaturleg utforming av kroppsdeler som fingrar, hender, øyrer og føter – som kunstig intelligens ikkje greier tilpasse enno.

Utanriksminister Bart Eide har heller ikkje dekning for påstanden at det er fleire sivile drepne i den første månaden i Gaza enn heile Ukraina-krigen fram til no.