Snart får alle Kartverket i lomma


Norges Bank markerer med klingende mynt at det i 2023 er 250 år siden Kartverket ble etablert. En 20-krone med motiv som er inspirert av kartblad trilles ut denne uka.

– Vi er stolte over at historien og arbeidet til Kartverket anerkjennes ved utgivelse av denne minnemynten, sier kartverkssjef Johnny Welle.

Kartverket var en betydelig nasjonal begivenhet i en tid da Norge ennå ikke var en egen stat. Kartene bidro til å definere nasjonen. De understøttet forsvaret av territoriet og etableringen av infrastruktur og kommunikasjoner. Og kartene medvirket til at landet, kysten og havet ble tatt i bruk på nye og sikrere måter. Kartverket har i vid forstand formet hvem vi er som nasjon – og spiller fortsatt en svært viktig rolle i dagens samfunn. Det skriver Norges Bank om utgivelsen av minnemynten.

– Dette er ord som gjør meg som øverste leder ydmyk – og motivert til å lede Kartverket inn i de neste 250 årene, sier kartverkssjef Welle.

Mynt-markering

Visesentralbanksjef Pål Longva overrakk minnemynten til kartverkssjef Johnny Welle fredag 8. september. Kunstneren bak minnemynt-motivet, Torgeir Husevaag, var også med på overrekkelsen på Kartverkets hovedkontor i Hønefoss.

Stilisert fremstilling av Norge

«Triangeltekst» heter motivet på minnemynten. Det viser en stilisert fremstilling av Norge og Svalbard gjennom 72 pluss 11 rektangler.

Kunstner Torgeir Husevaag var én av fem kunstnere som Norges Bank inviterte til å konkurrere om å lage jubileumsmotivet til minnemynten. Juryens skrev i sin vurdering:

«Den stiliserte fremstillingen av Norge leder tanken mot kartblader, som Kartverket har produsert helt siden det ble opprettet. Den kan også forstås som et bilde dannet av piksler, et uttrykk for de digitale arbeidsformene som dominerer Kartverkets virksomhet i dag.»

Etablert i 1773

Minnemynten gis for å markere etableringen av Kartverket for 250 år siden. Kartverket startet den systematiske geografiske kartleggingen av Norge i 1773. Den gang var navnet Norges Grændsers Opmaaling, også kalt Norges Militære Oppmåling. I 1986 ble Norges geografiske oppmåling og Sjøkartverket samlet under navnet Statens kartverk. I perioden 2004–2007 ble også tinglysingen etablert ved at 87 tingretter én etter én ble overført til Statens kartverk.

Kartverket er i dag øverste myndighet innen kart, geografisk data og offentlige registrering av eiendom (tinglysingsmyndighet).  

Minnemynter

Minnemyntene fra Norges Bank gis ut for å markere kulturelle, historiske eller nasjonale hendelser. Tidligere minnemyntutgivelser spenner over alt fra allmenn stemmerett (2013) til grunnloven og hundreårsmarkeringen for unionsoppløsningen 1905–2005.