Topp 5 yrker akkurat no


Tidlegare i sommar viste tal frå FINN jobb at det også i andre kvartal i år var ein nedgang i talet utlyste stillingar i jobbmarknaden. Talet stillingar fall med 18 % mot andre kvartal 2022, og dette var då tredje kvartal på rad der volumet av utlyste stillingar fell.

I følgje Christopher Ringvold, jobbanalytikar og leiar på FINN jobb, viser utviklinga ein markant endring i etterspurnaden etter arbeidskraft. 

– Dette er eit klart teikn på at økonomien vert nedkjøpt, seier han.

Likevel er det ikkje «heilsvart» i den norske arbeidsmarknaden.

 – Til tross for eit betydeleg fall hittil i år, er det framleis solid etterspurnad etter arbeidskraft, fortel analytikaren.

I følge Ringvold er edet særleg fem stillingskategoriar som utpeikar seg viss ein går inn på FINN jobb for å søkje no:

– Helsepersonell og ingeniørar er blant yrka vi ser mest etterspurt i form av stillingsutlysingar på FINN jobb akkurat no. I desse kategoriane ser vi det framleis er høg etterspurnad, så viss du har relevant erfaring eller kompetanse, er det gode moglegheiter for å sikre seg ein jobb.

Her er topp 5 mest etterspurte yrker og stillingar akkurat no:

1. Helsepersonell

Desse funksjonane er mest utlyste innanfor «helsepersonell»:

 1. Vernepleiar
 2. Helsefagarbeidar/hjelpepleiar
 3. Psykolog

2. Ingeniør

Desse fagområda har flest stillingsutlysingar innanfor «ingeniør»:

 1. Elektroingeniør
 2. Automasjon og instrument
 3. Bygge- og anleggsteknikk

3. Sjukepleiar

Dei tre områda med høgaste etterspurnad er:

 1. Eldreomsorg
 2. Psykiatri
 3. Intensiv

4. Leiing

Dei tre bransjane med aller størst behov er:

 1. Offentleg administrasjon
 2. Bygg og anlegg
 3. Helse og omsorg

5. Rådgiving

Dei tre bransjane med aller størst behov er:

 1. Konsulent og rådgiving
 2. Offentleg administrasjon
 3. Bygg og anlegg