Følg med faresignal på vegane


Statens vegvesen har forsterka beredskap, blant anna med patruljering av strekningar som er spesielt utsett for skred og flom.

– Vi oppmodar folk til å følgje med på vêr- og vegmeldingar og vurdere behovet for å køyre. Både flom, jordskred og velta trær kan føre til at vegar vert stengt. I tillegg kan vegar bli stengt på grunn av fare for flom og skred, seier avdelingsdirektør Cato Løkken i Statens vegvesen.

Faresignal

Statens vegvesen patruljerer dei mest utsette strekningane i Sør-Noreg og ser spesielt etter desse faresignala:

  • Intenst regnvêr
  • Stor vassføring i bekkar og elvar
  • Jordfarga vatn
  • Erosjon langs bekkar og elvar
  • Bekkar som tek nye løp
  • Overvatn i terrenget
  • Utilstrekkeleg drenering
  • Sprekkar og sig i terrenget
  • Observerte utglidningar og jordskred i nærleiken av veg

Desse signala er nyttige også for folk som følgjer med i sitt nærområde eller er ute og køyrer. Observasjonar kan meldast til Vegtrafikksentralen på telefon 175.