Følg med faresignal på vegane

  Det kan ta tid før vegar som må stenge på grunn av flom og jordskred kan opnast att. Foto: Silje Drevdal, Statens vegvesen.

  Statens vegvesen har forsterka beredskap, blant anna med patruljering av strekningar som er spesielt utsett for skred og flom.

  – Vi oppmodar folk til å følgje med på vêr- og vegmeldingar og vurdere behovet for å køyre. Både flom, jordskred og velta trær kan føre til at vegar vert stengt. I tillegg kan vegar bli stengt på grunn av fare for flom og skred, seier avdelingsdirektør Cato Løkken i Statens vegvesen.

  Faresignal

  Statens vegvesen patruljerer dei mest utsette strekningane i Sør-Noreg og ser spesielt etter desse faresignala:

  • Intenst regnvêr
  • Stor vassføring i bekkar og elvar
  • Jordfarga vatn
  • Erosjon langs bekkar og elvar
  • Bekkar som tek nye løp
  • Overvatn i terrenget
  • Utilstrekkeleg drenering
  • Sprekkar og sig i terrenget
  • Observerte utglidningar og jordskred i nærleiken av veg

  Desse signala er nyttige også for folk som følgjer med i sitt nærområde eller er ute og køyrer. Observasjonar kan meldast til Vegtrafikksentralen på telefon 175.


  Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


  Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


  Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


  Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.