Høge prisar: Meir enn 40 % går mindre ut for å vere sosiale


Når alt vert dyrare er det ikkje berre reise- og matbudsjettet som kuttast til beinet. Meir enn 40 % går mindre ut for å vere sosiale viser undersøkelse.

Det er Frende Forsikring som står bak undersøkelsen gjennomført av Norstat.

Rådgjevande lege i Frende, Helge Skjerven, seier at det vi gjer med vener kostar pengar: ein betre middag, ein konsert, reise, ein tur på byen eller kino.

For mange er det ikkje lenger ein sjølvfølge å kunne delta på slike ting, seier Skjerven.

Pengar er viktig for å passe inn både som born og vaksne. Sjølv om det eigentleg er gratis å vere med vener, samlast vi ofte rundt noko som endra med ei rekning. Det er blitt vanskeleg å betale for mange no som bustadlån og matprisar har auka.

56 % av dei 1000 spurte seier dei har fått dårlegare råd det siste året. Ytterlegare 10 % er usikre. Berre 34 % seier dei ikkje føler dei har dårlegare råd no enn for nokre år sidan.

Her har flest kutta kostnader det siste året:

  1. Kjøpt mindre eller billigare mat – 56 %
  2. Hatt lågare temperatur inne – 47 %
  3. Gått mindre ut på sosiale ting – 42 %
  4. Kutta i reiser eller ferie – 31 %
  5. Forsikring – 14 %
  6. Flytta i billigare bustad – 3 %
  7. Selt bilen – 3 %

Det er i følgje Skjerven berre 21 % som seier dei ikkje har kutta kostnader det siste året. Det betyr at 4 av 5 har gjort det.

Kan bli isolerte og einsame

Helge Skjerven fryktar at dyrare tider bidreg til at dei som har minst frå før kan bli ekstra isolerte og einsame.

– Vi må hugse at dette kjem på toppen av at mange slit med seinverknader av isolering under pandemien. «Perfekte» profilar i sosiale medier, press etter å passe inn og å skulle halde på den fine fasaden blir også ein psykisk belastning, seier han.

I den same undersøkinga kjem det fram at bekymringar og tankekøyr stjel søvn frå 55 % av nordmenn no.

– Mange tenkjer nok på økonomien no og grublar på korleis dei skal få kvardagen til å gå opp. Heile 56 % seier at dei har endra planane for sommarferien på grunn av dei høge prisane.

Skjerven oppmodar folk som slit med økonomiskam å snakke med nokon:

– Snakk med nokon du stolar på. Ein ven, eller nokon som står deg nær, eller legen din.