I Vestland vart det gjennomført 357 000 Vipps-transaksjoner på nasjonaldagen


Vipps sette ny døgnrekord med 2,7 millionar gjennomførte betalingar på 17. mai. I Vestland fylke vart det gjennomført 357 000 Vipps-transaksjoner på nasjonaldagen.

– Det er gøy med rekord, men aller viktigast er det at så mange brukar den digitale lommeboka for å gjere 17. mai litt enklare, seier Vipps-sjef Rune Garborg.

På nasjonaldagen betalte vi med Vipps til vener, føretak, restauranter, lag og foreiningar, og til å sende pengegåver som aldri før. Til saman vart det gjennomført 2 702 000 Vipps-betalingar i løpet av 17. mai. Av desse vart 357 000 betalingar gjort i Vestland, mot 342 000 i fjor.

Størst betalingstrykk i Noreg var det rett før klokka 13:00. Då vart det gjennomført heile 8 400 betalingar i minuttet.