I Vestland vart det gjennomført 357 000 Vipps-transaksjoner på nasjonaldagen

  Foto: Grafen.

  Vipps sette ny døgnrekord med 2,7 millionar gjennomførte betalingar på 17. mai. I Vestland fylke vart det gjennomført 357 000 Vipps-transaksjoner på nasjonaldagen.

  – Det er gøy med rekord, men aller viktigast er det at så mange brukar den digitale lommeboka for å gjere 17. mai litt enklare, seier Vipps-sjef Rune Garborg.

  På nasjonaldagen betalte vi med Vipps til vener, føretak, restauranter, lag og foreiningar, og til å sende pengegåver som aldri før. Til saman vart det gjennomført 2 702 000 Vipps-betalingar i løpet av 17. mai. Av desse vart 357 000 betalingar gjort i Vestland, mot 342 000 i fjor.

  Størst betalingstrykk i Noreg var det rett før klokka 13:00. Då vart det gjennomført heile 8 400 betalingar i minuttet.


  Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


  Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


  Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


  Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.