Lærdalstunnelen vert nattestengt for godt


Statens vegvesen opplyser at dei tilrår 12 timar nattestenging av Lærdalstunnelen på E16 når den skal oppgraderast.

Opplysningane kom fram under eit møte i dag mellom Lærdal og Aurland kommune der Statens vegvesen og samferdsleministar Jon-Ivar Nygård (Ap) deltok.

Tunnelen vart opna 27. november 2000 og har ei lengd på 24,5 kilometer, og er framleis den lengste vegtunnelen i verda. Om lag 30 % av trafikken gjennom tunnelen er tungtrafikk.

Nattestengt for godt

Oppgraderinga av tunnelen skjer for å innfri påståtte EU-krav til tunneltryggleik. Det skal blant anna gjerast oppgraderingar i ventilasjonsanlegget, sprengast fleire naudlommer og utførast elektrisk arbeid.

Statens vegvesen har tidlegare utført oppgraderingsarbeid på Gudvangatunnelen i Aurland kommune. Oppgraderingsarbeidet skulle etter planen vere ferdig i 2019, men er likevel fire år på overtid, og er ofte framleis nattestengt.

Dersom Statens vegvesen skulle følgje same framdrift med Lærdalstunnelen – som er dobbelt så lang – vert det ikkje mogleg å køyre gjennom den før år 2035-2040.

Tungtrafikk må då velje seg Hardangervidda eller Vikafjellet som permanent rute om køyringa føregår på nattetid. Personbilar kan køyre over Aurlandsfjellet som er opent nokre månader om sommaren.