Prisane på trevirke tilbake på nivået før pandemien


I følgje ein undersøkelse gjennomført av Treindustrien har prisane på trelast ut frå produsent hatt eit kraftig fall og er tilbake på nivået før pandemien. Nedgangen er på 42 % frå desember 2021 til desember 2022.

Niklas Hamberg, norgessjef i Byggmax, seier at det til tross prisnedgang framleis er store prisforskjellar mellom dei ulike kjedene.

– Vi merkar at fleire er inom varehusa på utkikk etter førsteklasses byggevarer til låge prisar. Mange heimefiksarar går med byggedraumar som har vore sett på vent på grunn av kostnadsnivået.

Han seier at mange gløymer leverandørane sine prisendringar ofte kun er ein brøkdel av prisforskjellen du finn mellom dei ulike kjedene. Dette gjeld spesielt privatpersonar som står utan såkalla proffrabatt.

Nær alle dei store byggevarekjedene i Noreg rettar seg mot håndverkarar, med skjule rabattavtalar som ikkje kjem heimefiksarar til gode. I følgje Hamberg er Byggmax eit av dei få som satsar på heimefiksarar, og gir den same låge prisen til alle.

Anbefalar å ta ein ekstra halvtime med tilhengaren

I staden for å handle etter råvareprisane anbefalar Hamberg at du tek ein ekstra halvtime med tilhengaren.

– Byggevareprisar har ulik pris avhengig av lokasjon, mykje på grunn av fraktkostnad og lokalt konkurransetrykk. For forbrukaren betyr det at det er mykje å spare på å sjekke prisane i lokalområdet.

Sjølv om prisane har falle med over 40 %, så er det framleis nokre tips og triks ein bør følgje for å sikre seg billige byggevarer. Hamberg føreslår å følgje desse fem tipsa for å sikre at prosjektet vert så billig som mulig:

  1. Planlegg godt. Når du skal gå i gang med eit prosjekt, lite eller stort, er det viktig å planlegge godt. Da får du full oversikt over kva du treng og kan planlegge innkjøpa dine deretter.
  2. Sjekk pris hjå dei ulike byggevarekjedene. Prisendringane utgjer kun ein brøkdel av prisforskjellen ei finn mellom ulike byggevarekjeder. Du sparar for meir på å sjekke rundt enn å handle etter utviklinga i råvareprisane. Dette gjeld spesielt for privatpersonar som ikkje får proffrabatt.
  3. Bruk prisgaranti. Ulike byggevarekjeder har ulik prisgaranti. Nokre gir pengane tilbake viss identisk vare er billigare annan stad, og garanterer at dei er billigast på heile prosjektet. Det er aller viktigaste er å bruke dei aktivt. Her kan det vere pengar å spare! Byggmax garanterer lågast pris på heile byggeprosjektet. Garantien gir deg tilbake 110 prosent av differansen viss ein lokal konkurrent set ned prisen inntil sju dagar seinare.
  4. Kjøpt brukt. Kvifor kjøpe nytt utstyr når du kan kjøpe brukt? Det finast masse utstyr av høg kvalitet som er lite brukt på finn.no
  5. Leige eller låne utstyr. Aller best er om du leiger eller låner utstyr til prosjektet ditt. Ein drill brukast for eksempel i gjennomsnitt kun 12 minutt i løpet av heile sin levetid. Viss du leiger eller låner utstyr sparar du pengar og miljøet. Kanskje du kan spørje ein nabo?