Risikerer fengsel etter forliset til fregatten Helge Ingstad


Det er avdelingssjef i marinen Ben-Thore Hansen (33) som måndag må møte på tiltalebenken etter forliset til fregatten Helge Ingstad i 2018.

Det var natta til 8. november at han som ansvarshavande navigatør førte fregatten sørover Hjeltefjorden og kolliderte med den fullasta oljetankeren Sola TS.

Fregatten fekk ei stor flenge i skroget og vart forsøkt sett på grunn, men sokk og vart seinare heva i februar 2019. I 2021 vart den frakta til Hanøytangen i Askøy for å bli spikar.

Bakgrunnen for tiltalen signert Magne Kvamme Sylta er at vaktsjefen ikkje utviste tilstrekkeleg aktsemd eller tok forholdsreglar som sikker navigasjon føreset. I hovudsak er tiltalen basert på to feilvurderingar:

Den første er at vaksjefen ikkje undersøkte det lysande objektet om det var landfast eller eit fartøy. Statsadvokaten meiner også at han ikkje brukte tilgjenge hjelpemiddel som AIS [antikollisjonshjelpemiddel, red. anm.], radar, be andre på brua om å finne ut meir, og ikkje fekk med seg at oljetankeren meldte avgang på radio nokre minuttar tidlegare.

Det andre var å ikkje gjere unnamanøver i tide. I tiltalen skriv statsadvokaten at vaktsjefen vart beden av losen på oljetankeren om å svinge styrbord med ein gang, men gjorde ikkje tiltak for å avverge fare eller skade, som ved å setje ned farten inntil det var avklara kvifor han måtte svinge styrbord.

Les også: Sjøforsvaret driv kampanje for å påverke kva norsk presse skriv om Helge Ingstad-saken