Voldgiftsretten i Stockholm: Finske Gasum må betale 300 millionar euro til Gazprom

  Foto: Pixabay/PExels.

  Voldgiftsretten i Stockholm påla torsdag det finske statlege selskapet Gasum å betale den russiske energigiganten Gazprom gjeld på 300 millonar euro for gassforsyningar. 

  Årsaka er manglande oppfyllelse av take-or-pay forpliktelsen. I tillegg må det finske selskapet betale renter for sein betaling.

  Voldgiftsretten erklærte også at dekretet som den russiske presidenten innførte tidlegare i år om betaling for gass i russisk rubel er å renke som eit force majeure i henhald til deira avtale.

  Det finske statlege energiselskapet opplyste om at dei ikkje er forplikta til å betale i russisk rubel for levering av gass i henhold til ein kjennelse i voldgiftsretten.

  Det var i mai at Gazprom suspenderte forsyninga av gass til Finland på grunn av manglande betaling for april som følgjde at Finland nekta betale for levering i rublar.

  I 2021 leverte Gazprom 1,49 milliardar kubikkmeter gass til Finland, noko som utgjer om lag 2/3 av det totale gassforbruket.

  I staden for gass gjennom røyr byrja Finnland kjøpe gass LNG frå anlegget i Cryogas-Vysotsk som er eigd av Novatek.

  Vysotsk er ein by og hamn som ligg på det Karelske neset på austbreidda av Viborgbukta.


  Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


  Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


  Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


  Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.