Xi Jinping: – Det 21. hundreåret tilhøyrer Asia-Stillehavet

  Foto: Karolina Grabowska/Pexels.

  Den mektige kinesiske presidenten seier at regionen ikkje skal verte ein arena for maktkonkurranse.

  Det var på toppmøtet for økonomisk samarbeid i Thailand at Kinas president, Xi Jinping, sa at Asia-Stillehavet ikkje lenger er nokon «bakgård», og oppmoda til større regionalt samarbeid om utvikling og tryggleik.

  I følgje Xi vil eit kvart forsøkt på å forstyrre eller demontere industri- og forsyningskjedene som er danna i Asia-Stillehavsområdet gjennom fleire år berre føre regionens økonomiske samarbeid ut på ein blindveg.

  – Det 21. hundreåret er Asia-Stillehavs-talet, vi medlemmar av denne regionen har komme langt i å forfølgje økonomisk utvikling, og vi kjem garantert til å skrive eit enno meir strålande kapittel i åra som kjem, sa Xi.

  Den kinesiske presidenten la fram eit forslag på seks punkt: å styrke grunnlaget for fredeleg utvikling, menneskesentrert utviklingstilnærming, forfølgje større nivå av openheit, streve etter tilkoplingsmoglegheiter av høgare standard, byggje stabil og uhindra industri og forsyning, og fremje økonomisk utvikling.

  Asia-Stillehavsregionen står for nærare 60 % av verdas befolkning og 50 % av den globale økonomiske produksjonen. Det er eit av dei raskast veksande delane av verda, og vert i dag sett på som knutepunkt for global handel.

  I førre månad rapporterte S&P Global Market Intelligence at Asia-Stilliehavsregionen vil dominere i global vekst, medan Europa og USA mest sannsynleg vil møte resesjon.


  Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


  Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


  Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


  Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.