Den engelske frokosten har blitt 20 % dyrare


Bloomberg rapporterte tysdag at prisane på råvarer som mjølk, egg, smør og brød nesten har dobla seg sidan i fjor.

I følgje den månadlege «frokostindeksen» steig mjølkeprisane i Storbritannia med 51 % og smøret med 31 %, og pressa mindre velståande familiar til randen av matfattigdom.

Indeksen analyserer data frå Storbratannias statistikkbyrå om basisvarer som tradisjonelt vert nytta til ein såkalla engelsk frokost beståande av egg, mjølk, pølse, bacon, brød, smør, tomater, stopp, te og kaffe. Målinga viser korleis stigande inflasjon rammar tusenvis av hushaldningar som slit med å betale for basisvarene.

– Supermarknader har blitt pressa til å vidareføre prisauke til allereie hardt pressa kundar, sa Lisa Hooker, bransjeleiar for forbrukarmarknad hjå PricewaterhouseCoopers, og la til at det aldri før har vore så stor auke i prisen på brød.

Ei av årsakene er den høgaste inflasjonen på meir enn 40 år i kongeriket.