Ansatte i politiet med lønnstrekk frå Norsk Narkotikapolitiforening på lønnslippen


Justis- og beredskapsdepartementet gav 21. desember 2021 innsyn i ei liste som viser ansatte i politiet med lønnstrekk frå Norsk Narkotikapolitiforening på lønnslippen i 2020.

Departementet viser til at medlemsskap i foreningen ikkje er å rekne som teiepliktige opplysningar, og har med det omgjort vedtaket til politidirektoratet som først gav avslag.

Lista inneheld om lag 3000 namn på ansatte i politiet som har lønnstrekk frå Norsk Narkotikapolitiforening. Liste inneheld ikkje annan informasjon enn det, namn og ansattnummer.

Departemenetet skriv vidare at offentleggjering av namna ikkje vil svekke politiet sitt arbeid med narkotikakriminalitet.

Sjå listenene nedanfor: