Skulle snakke om klima – køyrde kortesje med 85 fossilbilar


USAs president Joe Biden (78) vart latterleggjort i sosiale medier då han ankom Vatikanstaten i dag før klimatoppmøtet COP26.

Årsaka er at han kom køyrande med ufattelege 85 fossilbilar i kortesje. 

Biden er kjent for å snakke om menneskeskapte klimaendringar og skadane fossilt brensel påfører kloden. I den lange kortesja av bilar som følgde han var alle saman fossildrevne limousinar, SUV-ar og varebilar.

Journalistar på staden kunne ikkje sjå ein einaste el- eller hybridbil i kortesja.

I Vatikanstaten møtte presidenten pave Frans for å diskuterte klimaendringar. I ein pressebrief fortalte han at dei diskuterte «moralsk ansvar for å måtte handtere klimaendringane».

Kva han tenkjer om eige ansvar sa han imidlertid ingenting om.