Marius Reikerås: – Forbausa over kor enorme privilegia «eliten» har i forhold til den vanlege mann og kvinne


Den norske menneskerettsjuristen Marius Reikerås skriv på Facebook-profilen sin at han er forbausa over kor enorme privilegia «eliten» har i forhold til den vanlege mann og kvinne .

– Dette har eg sett i snart 15 år, skriv han.

Han viser til at Økokrim vart kjent med at Tilsynsrådet for advokatar allereie tilbake i 2010 var ilagt overtredelsesgebyr på 400 000 kroner for å ha brote anskaffelsesreglane gjennom ei årrekkje.

– Realiteten var at dåverande leiar for Tilsynsrådet, advokat og partner i advokatfirmaet Thommessen, Christian Bruusgaard, hadde tildelt sin ven og forretningspartner, Svein Erik Stiansen, ulovlege revisjonskontraktar.

Verdien på dei tildelte kontraktane var over 10 millionar kroner.

– Økokrim lot likevel heile saka passere, sjølv om det låg ei rettskraftig avgjerd som stadfesta det faktum at Bruusgaard tildelte sin partner kontraktar ulovleg, skriv Reikerås.

Menneskerettsjuristen viser til samanlikning at ei dame i same tidsrom vart dømt til ubetinga fengsel fordi ho fekk utbetalt 150 000 kroner for mykje av NAV. I tillegg måtte dama betale tilbake heile beløpet.

– Svein Erik Stiansen slapp betale tilbake ei einaste krone av dei 10 millionane han uberettiga hatt fått av Tilsynsrådet for advokatar av vennen sin, Bruusgaard, skriv Reikerås.

Han viser også til at då Bruusgaard var styreleiar i Veidekke, eit delvis offentleg-eigd selskap, inngjekk han store oppdrag med seg sjølv, gjennom Filtbygg AS.

Selskapet var i hovudsak eigd av Bruusgaard og hans kone, dåverande advokat og partner i advokatfirmaet Haavind Vislie AS, Bjørg Ven. Verdien på kontrakten er i følgje offentlege dokument 50 millionar kroner.

Bjørg Ven var også leiar av Klagenemnda for Offentlige Anskaffelser.

– Det er berre å erkjenne at likegyldigheita har medført at Noreg har eit sett med ulike lovsamlinger, alt etter kvar i hierarkiet ein befinner seg, skriv menneskerettsjuristen.