Kinesiske ekspertar rår ifrå Pfizer-vaksinen


Virologi-ekspertar på Wuhan universitetet i Kina rår ifrå bruk av Pfizer-vaksinen etter fleire dødsfall blant eldre i Noreg.

Det skriv den største engelskspråklege dagsavisa i Kina, Global Times i dag.

I følgje Statens legemiddelverk er det til no meldt om 23 dødsfall i forbindelse med vaksinasjonen. Så langt er 13 av desse er vurdert.

Statistikk publisert på legemiddelverket sine heimesider i går viser slik fordeling i alder og kjønn:

Statens legemiddelverk, 14.01.2021.

Og vidare bivirkningar som har oppstått rett etter vaksinering:

Statens legemiddelverk, 14.01.2021.

No rår kinesiske ekspertar Noreg ifrå bruk av Pfizer-BioNTec vaksinen, og ber også andre land om å stoppe bruken av slik vaksine på eldre.

Om dødsfalla i Noreg: – mRNA covid-19 vaksiner ikkje så effektive som forventa

I følgje norske styresmakter er alle dødsfalla blant «skrøpelege» personar over 80 år, og alle på sjukeheimar.

Vaksinen som er brukt i Noreg er Pfizer-BioNTec og denne har fått mellombels godkjenning i EU. Den andre vaksinen, Moderna er så vidt teke i bruk.

Yang Zhanqiu ved Wuhan universitetet seier i kommentar til Global Times at vaksinene ikkje er så effektive som først rekna med, sidan hovudhensikta med ei mRNA vaksine er å lækja pasientane.

– mRNA-vaksinen lærer celler å lage eit protein som utviklar ein immunrespons som beskyttar folk mot å bli infisert dersom det ekte viruset når kroppen, seier Yang

Han seier at giftige stoff kan bli utvikla gjennom prosessen med mRNA-vaksiner, og dermed er ikkje tryggleiken til vaksina garantert. Dette skal ikkje vera tilfellet med inaktiverte vaksiner i Kina, som har ein meir moden teknologi.

Yang rår også ifrå vaksine til personar over 80 år.

– Det er ikkje anbefalt at eldre får slik vaksine, seier han. Folk over 80 år har eit svakt immunforsvar, og dei har betre utbytte av medisin som styrkar immunforsvaret.

I Kina vert folk mellom 18 og 59 år vaksinert.