Faktisk.no tåkelegger faren ved en korona-vaksine og opptrer som en liberal-globalistisk propagandaorganisasjon


Det skapes et inntrykk av at vi er i livsfare og derfor bør la oss vaksinere mot korona, samtidig som myndighetenes egen statistikk viser at dødeligheten for korona er ca 1 promille, skriver idéhistoriker Bjørn Nistad.

Nylig offentliggjorde Faktisk.no artikkelen ”Konspirasjonsteorier dominerer vaksinediskusjonen på Facebook”. Budskapet var som forventet: Det spres en menge konspirasjonsteorier om korona-vaksinen, og dette er uheldig siden det kan vanskeliggjøre myndighetenes bekjempelse av korona-epidemien.

At det sies mye rart om korona og korona-vaksiner på nettet og andre steder er utvilsomt tilfelle. Selv vil jeg hevde at dette for en stor del skyldes at myndighetene selv ikke er ærlige mot befolkningen. Myndighetene vil ikke snakke om de flere hundre – kanskje tusener – av mennesker som har blitt skadet av svineinfluensavaksinen, og problemene vaksineofrene har med å få erstatning. Det skapes et inntrykk av at vi er i livsfare og derfor bør la oss vaksinere mot korona, samtidig som myndighetenes egen statistikk viser at dødeligheten for korona er ca 1 promille. Mens myndighetene i vår da ingen kunne vite hvor farlig korona var, sa at bruk av munnbind var lite hensiktsmessig og egnet til å skape panikk, bøtelegger de nå personer som ikke bruker munnbind.

«Mens myndighetene i vår da ingen kunne vite hvor farlig korona var, sa at bruk av munnbind var lite hensiktsmessig og egnet til å skape panikk, bøtelegger de nå personer som ikke bruker munnbind»

Selv mener jeg det burde være større grunn til å spørre hvorfor myndighetene – etter skandalen med svineinfluensavaksinen – tilsynelatende vil påtvinge befolkningen en hurtigutviklet vaksine for å bekjempe en sykdom som ifølge myndighetenes egne date er lite dødelig, og i praksis ufarlig for friske personer under 70, enn å trekke frem rare ting folk skriver om korona og korona-vaksiner på nettet.

Skulle Faktisk.no leve opp til sin forpliktelse til å avsløre farlige løgner og konspirasjonsteorier, burde organisasjonen stille kritiske spørsmål til det som fortoner seg som myndighetenes planer om å vaksinere mer eller mindre hele befolkningen mot korona, samtidig som myndighetene ikke sier noe om faren og usikkerheten knyttet til en hurtig utviklet vaksine. Kan det forsvares å vaksinere barn og unge mot en sykdom de selv ikke er truet av, samtidig som barn og unge – ut fra erfaringene med svineinfluensavaksinen å dømme – tilsynelatende er mest utsatt for å bli påført vaksineskader? Hva med middelaldrende? Hvor gammel og utsatt bør man være for at det lønner seg å vaksinere seg mot korona? Er det myndighetene selv som står for løgn og konspirasjonsteorier når de – i strid med sine egne data – skaper et bilde av korona som en livsfarlig sykdom vi alle er truet av, samtidig som de nekter å snakke høyt og ærlig om flere hundre mennesker som har fått livet sitt ødelagt på grunn av svineinfluensavaksinen, ikke minst som en følge av de store problemene vaksineofrene har hatt med å få erstatning?

Nok om det. Fremfor ytterligere å kommentere myndighetenes vaksineplaner – og hvordan Faktisk.no i likhet med de etablerte massemediene servilt støtter opp om disse planene – vil jeg ta for meg hvordan Faktisk.no avslører seg som en liberal-globalistisk propagandaorganisasjon.

Etter i det vide og det brede å ha lagt ut om hvordan vaksinediskusjonen på nettet er dominert av konspirasjonsteorier, kommer Faktisk.no med det som tilsynelatende bekymrer organisasjonen mer enn vaksineskepsis i seg selv, nemlig at høyreekstreme miljøer skal utnytte folks vaksineskepsis og motvilje mot inngripende korona-tiltak til å skaffe seg større oppslutning.

Eller som Faktisk.no lar den tyske statsviteren Tom Mannewitz uttale: ”På lang sikt er det fare for at den ytterliggående høyresiden får innpass i deler av samfunnet de ikke har hatt tilgang til tidligere, og at anti-demokratiske og systemfiendtlige ideer vil spre seg i befolkningen som et resultat. Det kan være undergravende for den demokratiske stabiliteten, sier Mannewitz, som understreker at det er umulig å spå hvorvidt dette faktisk vil skje.”

Det Mannewitz omtaler som den ytterliggående høyresiden, er partiet Alternative für Deutschland, et parti som bekjenner seg til demokratiet og rettsstaten samtidig som det ønsker å fremstå som patriotisk og er mot maktoverføring til EU og fremmedkulturell masseinnvandring.

Det kan godt hende at myndighetenes strenge og for mange uforståelige korona-tiltak, eventuelt kombinert med en vaksine mange er skeptiske til, vil få flere til å søke til såkalte høyrepopulistiske partier som Alternative für Deutschland. Men hva er i så fall problemet? Hvorfor skulle dette true demokratiet og stabiliteten?

Hva er problemet med at folk heller vil styres av politikere de selv har valgt enn av et overnasjonalt byråkrati ingen har kontroll over? Hva er problemet med at folk stemmer på partier som er mot at landet deres forvandles til det ugjenkjennelige som en følge av fremmedkulturell masseinnvandring? Truer det demokratiet og stabiliteten at folk stemmer på nye partier som tar tak i dagens problemer og utfordringer, fremfor partier som ble dannet for 50–100 år siden og ikke lenger speiler dagens virkelighet? Viser det ikke heller at demokratiet fungerer? Og er ikke et fungerende demokrati den beste garanti for stabilitet?

For Faktisk.no er det et demokratisk problem at partier som Alternative für Deutschland vinner frem, altså at dagens liberal-globalistiske elite, som står for innvandring, multikulturalisme og oppgivelse av nasjonal suverenitet, utfordres. Men det viser at Faktisk.no ikke er et nøytralt faktasjekkingsorgan – som det uansett trolig er umulig å være – men et propagandainstrument som forsøker å støtte opp om den liberal-globalistiske elitens fortsatte herredømme ved å diskreditere, og eventuelt også å undertrykke og forby, oppfatninger og meninger som utfordrer den rådende liberal-globalistiske orden.

Kommentaren ble først publisert på Resett og er gjengitt med tillatelse fra forfatteren.