Danmarks Radio: Amerikanske styresmakter skal ha spionert mot mål i Noreg


Den amerikanske militære etterretningstenesta NSA skal ha utnytta eit hemmeleg dansk-amerikansk spionsamarbeid til målretta spionasje mot departement og private bedrifter i Danmark.

NSA har også spionert på Noreg gjennom eit samarbeid med den danske etterretningstjenesten FE. Det hevdar flere anonyme kjelder uavhengig av kvarandre ovanfor Danmarks Radio (DR).

Opplysningane kjem i kjølevatnet av ein oppsiktsvekkjande etterretningsskandale i Danmark, der etterretningstenesta skal ha begått fleire lovbrot og helde tilbake informasjon ovanfor kontrollstyresmakter.

Undergrev tryggleiken for vitale interesser i Danmark – men også hjå allierte

Jens Elo Rytter, professor i forvaltningsrett ved Københavns universitet seier i kommentar til DR at saka er rystande fordi FE [dansk etterretning, red. anm.] skal beskytte Danmark saman med PET [politiets etterretningsteneste i Danmark, red. anm.] og er med på å undergrave statens vitale interesser ved å la amerikanarane spionere mot danske samfunnsinstutisjonar.

I følgje professor i strafferett, Jørn Vestergaard ved Københavns universitet seier dansk lov at utanlandsk etterretning ikkje har lov til å sponere på Danmark på noko måte, eller få innblikk i militære opplysningar eller politisk følsomme opplysningar.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen seier til Grafen at det er viktig at etterretningsverksemd vert utøvd innanfor klåre rammer og at det føreligg nasjonal kontroll. Foto: Torgeir Haugaard, Forsvaret.

Brukte spionprogrammet Xkeyscore

Kjelder har fortalt at NSA brukte programmet Xkeyscore til å spionere mot danske mål og mål i Danmarks næraste naboland, som Noreg.

Både amerikansk og dansk etterretning har tilgang til programmet som gjer det mulig å søke gjennom store mengder data som blir tappa frå internettkablane og lagra i eit enormt datasenter i Bluffdale i delstaten Utah i USA.

I følgje danske ekspertar kan opplysningane skade Danmarks forhold til dei næraste allierte nabolanda.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen seier til Grafen at han ikkje vil kommentere saka medan den er under gransking.

– Eg kan heller ikkje kommentere saker som baserer seg på anonyme kjelder og som gjeld forholdet i andre land. Eg legg til grunn at påstandane inngår i granskinga som skal gjennomførast av ein særleg undersøkelseskommisjon i Danmark, seier han.

Bakke-Jensen seier også at han på generelt grunnlag kan seie det er viktig at etterretningsverksemd vert utøvd innanfor klåre rammer og at det føreligg nasjonal kontroll.