Koronamillionar til anleggsbransjen – Fodnestunnelen vert stengt i august

  Denne artikkelen er meir enn eitt år gammal og kan innehalde utdatert informasjon.

  Regjeringa har løyvd 430 millionar kroner som koronastønad til anleggsbransjen. Millionane er meint å gje sysselsetting utover hausten. Av konkrete tiltak i Indre Sogn er det Fodnestunnelen som får 1,3 millionar kroner.

  Prosjektleiar i Statens vegvesen, Per Ove Fossheim, seier til Grafen det er planlagt spettreinsk og bolting i tunnelen.

  – Arbeidet startar opp etter at den største ferietrafikken har gitt seg, truleg i løpet av august/september.

  Fossheim seier arbeidet som er planlagt vil vare om lag 14 dagar, og blir utført som nattarbeid.

  I tillegg er det sett av 22 millionar kroner til dekkelegging i regionen, som betyr asfaltering nokre stadar.

  Rv5 Bondeviki-Fardal vart fresa opp, merkt med kvitestripe, og forlatt. Slik har den stått i snart eitt år. Foto: Grafen.

  – Eitt år med austeuropeisk vegstandard

  Ei av strekningane der det kjem ny asfalt er på Rv5 Bondeviki-Fardal som vart fresa opp i byrjinga av september 2019.

  Årsaka til oppfresinga var i følgje seksjonsleiar Eivind Yttri mykje sporing og vatn som la seg.

  I staden for å leggje nytt dekke der og då, må sogndølene køyra på ruglete og humpete veg fram til august i år, om alt går etter planen.


  Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


  Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


  Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


  Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.