Microsoft fjernar nynorsk frå Outlook for iPhone og iPad


I slutten av denne månaden fjernar Microsoft nynorsk språk frå Outlook-appen for iPhone og iPad. Saman med nynorsk forsvinn også 26 andre språk.

Epost- og kalenderprogrammet er det mest brukte i verda ved sida av Gmail frå Google.

Direktør i Språkrådet, Åse Wetås, seier til Framtida.no at dette er dårleg nytt, og går i heilt feil retning sett i samanheng med ambisjonane i språkmeldinga som blei lagt fram no nyleg.

Wetås ber skular, kommunar og andre offentlege verksemder om å passa på å stilla krav til nynorsk når dei kjøper inn programvare, pcar og nettbrett.

Språkrådet får støtte frå Fakhra Salimi som er leiar Mira-senteret [ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn, red. anm.]. Ho meiner endringane til Microsoft vil råke ei sårbar gruppe i Norge – innvandrarar som verken meistrar bokmål eller engelsk godt.

– Styresmaktene må sørge for at desse bransjane vert regulert slik at teknologien vi er vorte avhengige av, er tilgjenge for alle, seier Salimi til Klassekampen.no.