«Landlord» blir til «Owner»: FN vil at du skal kommunisere med kjønnsnøytralt språk

  Dei sameinte nasjonane [FN] vart skipa for 75 år sidan, i 1945, og består av 193 sjølvstendige medlemsstatar. FN får mykje kritikk fordi medlemmane for det meste er såkalla «failed states», diktatur og statar med dårleg styresett.

  Denne artikkelen er meir enn eitt år gammal og kan innehalde utdatert informasjon.

  Den internasjonale organisasjonen presenterte nyleg ei liste med kjønnsnøytrale ord, fordi du skal kommunisere med «kjønnsnøytralt språk» for å ikkje krenke nokon.

  Dette gjeld særleg om du er usikker på kva kjønn personen er, eller om du kommuniserer til større grupper.

  Utspelet til FN vart imidlertid ikkje godt motteke når dei publiserte det på Twitter.

  I tweeten viser dei til ei nettside med domenenamnet «unwomen.org» og «@UN_Women» sin Twitter-konto, og vil på same tid vil fjerne ordet «man» frå alt.

  Fleire påpeikar at mange av orda organisasjonen viser til får ei heilt anna tyding.

  Andre påpeikar at familienamn og pikenamn ikkje er det same.


  Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


  Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


  Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.


  Del artiklane våre med venene dine på sosiale medier.