Åtvarar mot å installere Folkehelseinstituttet sin korona-app på mobiltelefon


Advokat Jon Wessel-Aas reagerer på manglende openheit og flere val teke av Folkehelseinstituttet (FHI) og firmaet Simula, skriv NRK Beta.

Det vart i førre veke kjent at Simula i samarbeid med FHI skal utvikle ein app for mobiltelefon i kampen mot koronavirus. Appen som ikkje er ferdig enno, skal automatisere delar av smitteoppsporingsarbeidet som i dag vert gjort manuelt. I tillegg skal den måle effekten av ulike tiltak på befolkningsnivå.

Data som vert samla inn skal vera lokalisasjonsdata fra personer og og andre brukarar i nærleiken ved hjelp av blåtann-teknologien, som er mykje brukt å trådlause tastatur og hovudtelefonar.

Wessel-Aas er svært kritisk til FHI og Simula sitt førebelse arbeid med appen.

– Eg vil eigentleg ikkje tilrå nokon å bruke appen slik den er no. Dessverre, seier han til NRK.

– Det har særleg betydning for dei som arbeidar med kildevern, som journalistar, eller dei med teieplikt, slik som advokatar. Det bør i alle fall gjere at ein reflekterer over kva ein gjev frå seg, seier han.

Førebels har prosessen rundt appen vore lukka, og den er utvikla på lukka programvarekode. I følge advokaten er det teke beslutningar som gjer appen meir inngripande enn den hadde trengt å vere.