Sløseriombudsmannen: Sjefar sluttar aldri


Dei går av og dei sluttar. Likevel held dei fram og hevar skyhøge lønningar i nyoppretta stilligar berre for dei. Skattebetalarane tek rekninga.

Jernbane-Noreg har så mange kommunikasjonssjefar at dei same kommunikasjonssjefane brukar fleire dagar på å besvare spørsmål om kor mange kommunikasjonssjefar dei har.

Kommunikasjon- og konsulenttenester verkar å vere den nye oljen i stat, kommune og offentlege føretak, så også i statleg heileigde Jernbaneverket og NSB, unnskyld, eg meinte sjølvsagt Bane NOR og Vy.

Vi har vel gått runden med bruken av millionar av skattekroner til å omprofilere desse føretaka, så det skal eg ikkje fokusere på i dag.

Lat oss heller fokusere på korleis tidlegare konsernsjef i Vy, Geir Isaksen, etter sin avgang endte som rådgjevar i det same føretaket. Samtidig beheldt han ei lønn dei fleste berre kan drøyme om, heile 3,2 millionar kroner, nesten det dobbelt av kva statsministar Erna Solberg tenar.

På betimeleg spørsmål frå Nettavisen om kva avtroppande Geir Isaken no skal gjere i selskapet, svara han:

– Kva eg skal gjere, må du snakke med styret om. Vi har ikkje fylt den med innhald enno.

Dette hausta naturleg nok kritikk då Nettavisen kom med avsløringa i november. Då Fredrik Solvang prøvde å dra i gang ein diskusjon om sluttpakkar blant offentleg tilsette i NRKs «Debatten», var det ingen frå Vy-konsernet [med sine 10 000 ansatte] som hadde anledning til å stilla opp.

Då plasserte Solvang like godt ein tom stol foran eit stort bilete av styreleiar i Vy, Dag Mejdell, og stilte følgjande spørsmål:

– No som han har forlatt sjefsstillinga, kvifor skal han fortsatt tene 80 prosent av lønna, ville eg ha spurt Dag Mejdell om. Så ville eg ha fortsatt å spørje: Vil den neste Vy-sjefen få like god lønn og like god fallskjerm? Og så ville eg ha takka deg for dei oppklarande svara Dag Mejdell.

På spørsmål frå Nettavisen om kvifor dei ikkje stilte opp til tross for at NRKs «Debatten» hadde gjort henvendelsar i to veker, svarte kommunikasjonsdirektør i Vy [ein av heile tre] Elin Myrmel-Johansen:

– Vi gjorde ei vurdering av dette i forkant. Vi har aldri problem med å svare på lønnsnivå. Det vi ikkje ynskte var å stå til ansvar for lønnsutviklinga i offentleg sektor, sidan vi er i ein konkurransesituasjon.

Bane NOR har truleg ti slike sjefsstillingar, men til tross for den imponerande bemanninga fekk ein journalist frå Minerva beskjed om at han ikkje kunne få noko endeleg stadfesting på talet før i desember.

Vy har til samanlikning «berre» åtte kommunikasjonssjefar, men det burde vel også vera meir enn nok?

I november sendte togselskapet ut ei pressemelding med tittelen «Kraftig nedgang i togkundenes tilfredshet». Kvifor vart vi ikkje overraska?

SUPER-RAYMOND: Ingen kan stilla med fleire kommunikasjonsrådgjevarar enn Oslo kommune. 133 var talet sist, alle finansiert av skattebetalarane. Foto: Arbeidarpartiet/CC BY-ND 2.0

Men det må seiast at samanlikna med Kong Raymond og Oslo kommune framstår både Vy og Bane NOR som femtedivisjonsspelarar.

Dei siste fire åra har Oslo-byrådet auka talet PR-rådgjevarar med heile 63 prosent, og ved siste oppteljing i august i fjor kunne Nettavisen meddele at skattebetalarane finansierer heile 133 kommunikasjonsrådgjevarar.

Då antek eg at dei mange tenestene av same sort innleigd frå diverse kommunikasjonsselskap kjem i tillegg.

Kjenner du ikkje gleda? Gleda av å kunne bidra til å reklamere for politikken hovudstadens politiske leiing fører og for å booste deira individuelle karrierer?

Klart ein tek ekstra hardt i på jobben når ein veit at skattepengane går til dette.

Sløseriombudsmannen granskar korleis byråkratar og politikarar brukar skattepengane våre. Dette innlegget, som også har vore på trykk i Vi Menn, er ein kommentar frå Sløseriombudsmannen. Du kan følgje Sløseriombudsmannen på Facebook.