Brannen på Stavanger lufthamn: Opel har tilbakekalla 235 000 Zafira


Brannen på Stavanger lufthamn starta i ein 2005-modell Opel Zafira. I Storbritannia har bilpropdusenten tilbakekalla heile 235 000 bilar etter meir enn 300 brannar i bilmodellen.

Tilbakekallinga gjeld Opel Zafira bygd mellom 2005 og 2014 som ikkje har elektronisk klimakontroll. Modellen skal ha ei elektrisk kopling som vert overoppvarma og smeltar.

I Storbritannia har Opel reparert den dårlege koplinga kostnadsfritt for bileigarane.

Transportkomiteen i Storbritannia laga ein rapport i 2017 der dei skuldar Opel for ei «omsynslaus ignorering av tryggleik» ved å ikkje stoppe bileigarar som køyrer i Zafira som dei veit er brannfarlege.

I følgje Opplysningsrådet for vegtrafikk rullar det 16 Opel Zafira 2005-modell på vegane i Sogn og Fjordane.

Sjefingeniør Asbjørn Hagerupsen i Statens vegvesen seier til Grafen at kampanjen i Storbritannia var ein frivillig tilbakekallingskampanje som gjeld høgrestyrte bilar. I følgje opplysningar frå Opel sentralt, er det ingen bilar omfatta kampanjen som er levert til Noreg.

Hagerupsen legg til at dei ser  brannrisikoen i bilar som er importert til Norge som liten.